Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond • Strandvejen 203 • 2900 Hellerup • Tlf. 3930 3919 • heste.org@mail.dk
Budget
Oversigt over hovedposterne i HFFs budget
Alle tal i tkr. 2017 %
Betaling fra Kulturministeriet 71.867
Andre indtægter -170
Indtægter i alt 71.697
Udvikling & aktiviteter -4.000 4,9
Sportssystem, IT & Data -1.500 1,8
Drift af baner og forbund -27.510 33,8
Præmier og lignende -44.575 54,7
Ungdom -700 0,9
Andre uddelinger -200 0,2
Markedsføring mv. -2.000 2,5
Investeringstilskud -1.000 1,2
Uddelinger i alt -81.485 100,0
Resultat efter uddelinger -9.788
Resultatkontrakt-projekter -300
Administration og revision -1.200
Årets resultat -11.288
Egenkapital ultimo 28.535
Specifikation af budget for uddelinger
Alle tal i tkr. 2017 %
Driftstilskud:
Lunden 3.800 4,7
Aarhus 2.410 3,0
Billund 1.700 2,1
Odense 2.050 2,5
Skive 2.200 2,7
Aalborg 2.730 3,4
Nykøbing 1.270 1,6
Bornholm 1.350 1,7
Klampenborg 2.700 3,4
Banerne i alt 20.210 25,1
Dansk Hestevæddeløb 5.000 6,2
Sportssystem, IT & Data 1.500 1,9
DTC 1.400 1,7
Dansk Galop 900 1,1
Forbundene i alt 8.800 10,9
Driftstilskud i alt 29.010 36,0
Præmietilskud 38.250 47,5
Opdrætterpræmier 4.875 6,0
Sportstiltag 1.450 1,8
Markedsføring mv. 2.000 2,5
Unghestesatsning 4.000 5,0
Investeringstilskud 1.000 1,2
Uddelinger i alt 80.585 100,0
Præmietilskud i alt fordelt på baner
Alle tal i tkr. 2017 %
Lunden 11.500 30,1
Aarhus 6.236 16,3
Billund 1.700 4,4
Odense 2.574 6,7
Skive 3.400 8,9
Aalborg 6.095 15,9
Nykøbing 1.050 2,7
Bornholm 1.350 3,5
Klampenborg 4.345 11,4
Præmietilskud i alt 38.250 100,0