Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond • Strandvejen 203 • 2900 Hellerup • Tlf. 3930 3919 • heste.org@mail.dk
Om HFF
Hestevæddeløbssporten kom i 1990-erne ind i en afmatningsperiode og i et forsøg på at skabe bedre økonomi for sporten fokuserede forbundene på den liberalisering af spilleformer, der i disse år fandt sted, og forsøgte en effektivisering af den driftsmæssige spilforretning ved etablering af spilleselskabet DanToto i begyndelsen af 1990-erne. Selskabets opgave var at skabe større interesse for spil på hestevæddeløb og distribuere spillet gennem aftaler med kiosker og DanToto-spilleboder.

DanToto blev ikke den økonomiske løftestang, som forbundene havde håbet, og DanToto blev i år 2000 overdraget til Dansk Tipstjeneste A/S (nu Danske Spil A/S). Ved lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb etablerede man samtidig Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond (HFF).

HFFs midler skulle fordeles til banerne samt til sporten og opdræt. Ved fondens start den 1. juli 2000 indskød Tipstjenesten 50 mio. kr. i fonden.

Folketingets Finansudvalg godkendte ved aktstykke nr. 182 af 19. maj 2001, at fonden administrerede Kulturministeriets tilskud til hestesporten.
I 2003 blev hestevæddeløbssporten optaget på fordelingsnøglen for Tips- og Lottomidler. Dette skete gennem vedtagelse af lov nr. 204 af 26. marts 2003 om visse spil, lotterier og væddemål. Herved afbødedes de virkninger for hestevæddeløbssporten, der ville have været følgen af, at garantiordningen med Tipstjenesten ophørte samtidig med, at der blev fastholdt en sport, som giver attraktive spilobjekter. Loven gjorde samtidig Kulturministeriet til ressortministerium for HFF.

HFF har til formål at udvikle dansk hestevæddeløbssport og sikre det fornødne økonomiske fundament for at synliggøre sporten. Herved forstås, at der skal tilføres penge til drift og udvikling af baner, løbspræmier, avlsarbejde, etablering og vedligeholdelse af faste anlæg på baner samt drift af sportens organisationer mv. Fonden skal desuden tilgodese hundevæddeløbssporten i det omfang, hundevæddeløb afvikles på hestevæddeløbsbanerne.

Fonden bestyrelse udgøres af fem personer udpeget af Kulturministeren. Den daglige ledelse varetages af en direktør.
De nærmere betingelser for fondens virke er nedfældet i kommissorium og vedtægter for HFF, opdateret pr. 1. januar 2015.