Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond • Strandvejen 203 • 2900 Hellerup • Tlf. 3930 3919 • heste.org@mail.dk
Udviklingsaftale 2015

Kulturministeriet mål- og resultatstyrer alle statsinstitutioner og udvalgte tilskudsmodtagere gennem udarbejdelse af Rammeaftaler med respektive tilskudsmodtagere.

Den tidligere Rammeaftale udløb med udgangen af 2014 og af hensyn til de væsentlige ændringer, der gælder for HFF fra 2015 og fremefter, er det aftalt med Kulturministeriet, at der udarbejdes en etårig udviklingsaftale imellem HFF og Kulturministeriet for 2015.
Udviklingsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af HFFs mission og vision, samt en beskrivelse af de mål, der for 2015 er aftalt for HFF’s indsats.

Udviklingsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af HFFs mission og vision, samt en beskrivelse af de mål, der for 2015 er aftalt for HFF’s indsats. Blandt andet er det aftalt, at HFF gennemfører en omverdensanalyse i 2015, som skal danne grundlag for ny strategi og en treårig Rammeaftale 2015 - 2018aste anlæg på baner samt drift af sportens organisationer mv.

HFF har til formål at udvikle dansk hestevæddeløbssport og modtager i 2015 omkring 77 mio. kr. fra Kulturministeriet til bl.a. drift og udvikling af væddeløbsbanerne, løbspræmier, avlsarbejde, etablering og vedligeholdelse af faste anlæg på baner samt drift af sportens organisationer mv.

Se Udviklingsaftale


Forside · Om HFF · Vedtægter · Udviklingsaftale · HFF Nyt · Budget · Bevillinger · Omverdensanalyse · Regnskaber · Links · Kontakt