Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond • Strandvejen 203 • 2900 Hellerup • Tlf. 3930 3919 • heste.org@mail.dk
Regnskaber
Oversigt over hovedposterne i HFFs regnskaber
Alle tal i tkr. 2015
2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007
Betaling fra Kulturministeriet 79.409
93.113
96.534 97.647 97.302 89.583 86.070 87.664
89.363
Andre indtægter 0
0
10 105 312 488 654 2.036
2.210
Indtægter i alt 79.409
93.113
96.544 97.752 97.614 90.071 86.725 89.700
91.573
Uddelinger:
Drift af baner og forbund -29.900
-34.400
-32.500 -32.500 -30.300 -30.000 -31.358 -31.958
-31.858
Præmier og lignende -47.587
-50.386
-49.051 -48.188 -51.895 -45.825 -45.208 -43.325
-43.826
Andre uddelinger * -1.967
-5.271
-8.436 -8.264 -8.349 -4.776 -2.529 -4.522
-6.333
Investeringstilskud -200
-5.286
-7.852 -8.748 -9.494 -7.449 -5.172 -10.134
-6.878
Uddelinger i alt -79.654
-95.343
-97.839 -97.700 -100.038 -88.050 -84.267 -89.939
-88.895
Resultat efter uddelinger -245
-2.230
-1.295 -52 -2.424 2.021 2.457 -239
2.678
Resultatkontrakt-projekter -465
-538
-226 -274 -216 -156 -189 -113
-119
Administration og revision -1.407
-1.255
-1.180 -1.144 -1.059 -1.298 -1.329 -1.402
-914
Årets resultat 2.117
-4.023
-2.701 -1.366 -3.699 567 939 -1.754
1.645
Egenkapital ultimo 39.402
41.519
45.542 48.243 49.609 53.309 52.741 51.802
53.556
Se årsrapporten for: 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008
* Inklusive Hestesportens Medier og udgifter til ekstern bistand